Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

BARNLØSHET

Hvert 7.par i fruktbar alder har problemer med å få barn. Hos en tredjedel ligger årsaken hos kvinnen , hos en tredjedel mannen, og i den siste tredjedel begge. Hos noen finner man ingen feil verken hos mannen eller kvinnen.

Når et par ikke har fått barn i løpet av 1 år regnes de som ufrivillig barnløse, og man starter da vanligvis en utredning. Er kvinnen over 35 år, starter man vanligvis utredning etter 6 mnd.

Årsaker hos kvinnen kan være tette eggledere, hormonelle forstyrrelser eller endometriose. Hos mannen kan man finne dårlig sædkvalitet.

Under første konsultasjon vil vi bl.a spørre om menstruasjonssyklus, eventuelle tidligere graviditeter og infeksjoner i underlivet, og om hvor lenge paret har forsøkt å få barn. Kvinnen undersøkes gynekologisk med ultralyd, hormonprøver tas og det avtales tid til undersøkelse av egglederne. Hvis det er aktuelt med videre henvisning til behandliong må partner ha henvisning fra egen lege før han innkalles på samtale her - -etter at kvinnen er ferdig utredet. Mannen kan henvises fra sin fastlege til sædprøve på OUS-Ullevål.  Ila  2-3 konsultasjoner er vanligvis paret ferdig utredet. Hvis det er mistanke om endometriose, vil vi eventuelt henvise kvinnen til en såkalt kikkehullsundersøkelse. Metoden kalles laparoskopi.

Behandling

Avhengig av utredningens resultat, bestemmes videre behandling.

Enklest er tablette-behandling som skal stimulere eggproduksjonen hvis eggløsning/eller derav mens ikke er regelmessig.

Hvis dette ikke virker velger man ofte å gå videre til såkalt lavdosebehandling med hormoner i sprøyteform.

Er egglederne tette, er IVF ( in vitro fertilisering/ prøverørsbehandling) den vanligste behandling. 

Hvis det ikke er funnet noe galt hos kvinnen eller mannen, og paret ikke er blitt gravide med Clomiphen- eller lavdosebehandling, vil det også ofte anbefales IVF. 

Hvis sædkvaliteten er dårlig, kan det være aktuelt med en type prøverørsbehandling som kalles ICSI (mikroinjeksjon) eller TESA/MESA (uthenting av sæd fra testiklene).

 

Fertilitetsklinikkenes hjemmesider kan besøkes via vår link side